اشتراک با دوستان

متن ترانه

اسم ترانه هام هر اسمی که بشه
منظوره من تویی منظور خواهش
اسمت برای من چه خواستنی شده
دلم کناره تو شکستنی شده
فرشته نبودی ولی واسه من بهترینی
واسه اخلاقای بد و خاص من بهترینی
هنوزم مثل تو تووی زندگیم پا نذاشته
کسی مثل تو مهرشو توو دلم جا نذاشته

واسه ی من بمون واسه ی من بخون
تو هنوزم برای من مثل گذشته ها دیوونگی کن
واسه ی من
فکره تنهایی نباش و باز کناره
من بمون و زندگی کن ، زندگی کن
فرشته نبودی ولی واسه من بهترینی
واسه اخلاقای بد و خاص من بهترینی
هنوزم مثل تو تووی زندگیم پا نذاشته
کسی مثل تو مهرشو توو دلم جا نذاشته

بابک مافی فرشته