اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو خوابو توی بیداری تورو هرشب صدا کردم
نبودی در کنار من به عشقت اکتفا کردم
تورو از دور نگا کردم تورو از دور بوسیدم
نبودی پیش من اما تورو همواره میدیدم
نبودی پیش من اما شریک زندگیم بودی
دلیل بغض هر لحظه خود عاشق شدن بودی
خود عاشق شدن
خود عاشق شدن
چقدر دلواپست بودم تو این تبعید اجباری
فقط خوشحالم از اینکه به من وابستگی داری
تورو از دور نگا کردم تورو از دور بوسیدم
نبودی پیش من اما تورو همواره میدیدم
نبودی پیش من اما شریک زندگیم بودی
دلیل بغض هر لحظه خود عاشق شدن بودی

بابک مافی وابستگی