اشتراک با دوستان

متن ترانه

خوشبختی دیگه توی راهه دیگه همه چی روبه راهه یکی اومده توی دلم که به خدا
خیلی ماهه عشقم تا دنیا که دنیاست کنار تو بودن چه زیباست اگه که الان ما با
همیم میدونم که اینو خدا خواست زندگی با تو خوبه عشق تو نگاهت معلومه بوی
تنتو بارون نداره منو باور کن دنیاتو با من سر کن بی تو دلم بی تو دلم یه لحظه اروم
نداره باز دوباره دلی که آروم نداره ببین واسه تو چه بیقراره بیقراره مثل بارون میباره
بدون تو بدون تو یه لحظه دووم نمیاره خوشبختی دیگه توی راهه دیگه همه چی
روبه راهه یکی اومده توی دلم که به خدا خیلی ماهه عشقم تا دنیا که دنیاست
کنار تو بودن چه زیباست اگه که الان ما با همیم میدونم که اینو خدا خواست زندگی
با تو خوبه عشق تو نگاهت معلومه بوی تنتو بارون نداره منو باور کن دنیاتو با من
سر کن بی تو دلم بی تو دلم یه لحظه اروم نداره باز دوباره دلی که آروم نداره
ببین واسه تو چه بیقراره بیقراره مثل بارون میباره بدون تو بدون تو یه لحظه دووم نمیاره

باراد خوشبختی