اشتراک با دوستان

متن ترانه

میتونست پرنده زخمی دستام

تو هوای دست من نفس بگیره

تن آلوده شو به زمین ببخشه

روح پاکشو دوباره پس بگیره

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

بتی حریم