اشتراک با دوستان

متن ترانه

یادته روزای خیلی طلایی

روز ترس از جداییموهای شونه نکرده

چشمک از پشت یه پرده

روز تمرین اشاره یادته

شب چیدن ستاره یادته

پیش هم بودیم نذاشتن

اونا ما رو دوست نداشتن

چشممون زدن حسودا یادته

چشمامون شد مثل دریا یادته

یادته

یادته

عکسمون تو قاب عکسو

بله ی بدون مکثو

چشم نازت مال من بود

دیدن من قدغن بود

روزگار قهر و آشتی یادته

هیچ کسو جز من نداشتی یادته

پیش هم بودیم نذاشتن

اونا ما رو دوست نداشتن

چشممون زدن حسودا یادته

چشمامون شد مثل دریا یادته

یادته

یادته

چشم من به چشمت افتاد یادته

کاری که دست دلم داد یادته

گلای سرخو نچیدیم یادته

یه روزی همو ندیدیم یادته

دستاتو می خوام بگیرم یادته

راستی تو بی تو می میرم یادته

پیش هم بودیم نذاشتن

اونا ما رو دوست نداشتن

چشممون زدن حسودا یادته

چشمامون شد مثل دریا یادته

یادته

یادته

پیش هم بودیم نذاشتن

اونا ما رو دوست نداشتن

چشممون زدن حسودا یادته

چشمامون شد مثل دریا یادته

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

بتی یادته