اشتراک با دوستان

متن ترانه

آوای تنهای من
لای لایه ذهنم
در عمق وجود من
انگار در آسمانم
آوای تنهای من
لای لایه ذهنم
در عمق وجود من
انگار در آسمانم

بروبکس Wag