اشتراک با دوستان

متن ترانه

عاشقم كن ولی تو با دلم راه بیا
دیوونم كن ولی یه كمی كوتاه بیا
بیا كوتاه بیا ، با دلم راه بیا
حالا كه ماه شدی ، دیگه مثل ماه بیا
همین الآن ، كه من باید ، بشم عاشق ، تو رو دیدم
یهو دیدم ، كه دیوونم ، چه جوری شد ، نفهمیدم !
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، بیا عاشقم كن
عاشقم كن ولی تو با دلم راه بیا
دیوونم كن ولی یه كمی كوتاه بیا
بیا كوتاه بیا ، با دلم راه بیا
حالا كه ماه شدی ، دیگه مثل ماه بیا
تو نگات آدمو محكوم میكنه
تكلیف آدمو معلوم میکنه
تو نگات یكدفه جادوم میكنه
وقتی كه رو قلب من زوم میكنه
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، بیا عاشقم كن
عاشقم كن ولی تو با دلم راه بیا
دیوونم كن ولی یه كمی كوتاه بیا
بیا كوتاه بیا ، با دلم راه بیا
حالا كه ماه شدی ، دیگه مثل ماه بیا
بیا عاشقم كن
فراموش كن كه بتونی منو فراموش نمیشم!
نمیشینم اگه پیش تو آخه آتیشه تو
نمیخوام بی اجازه بگیره منو
دیگه منو نمیتونی نخوای
تو نمیتونی بری ، ببری هر چی دار و نداره
آخه دیگه تو رو نمیتونم نخوام ، من نمی تونم برم
میخوام برم ، چشمای تو نمیزاره !
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، بیا عاشقم كن
عاشقم كن ولی تو با دلم راه بیا
دیوونم كن ولی یه كمی كوتاه بیا
بیا كوتاه بیا ، با دلم راه بیا
حالا كه ماه شدی ، دیگه مثل ماه بیا
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، بیا عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، عاشقم كن
بیا عاشقم كن ، بیا عاشقم كن

بنیامین بهادری بیا عاشقم کن (ورژن جدید)