اشتراک با دوستان

متن ترانه

تموم این شهر میدونن که بدجوری دوست دارم
که بدجوری گرفتارم
الهی قربونت برم
من هنوزم منتظرم
تورو به دستت بیــــارم
تـــــــــو شانس بزرگ همه ی عمر من اونکه تویی
فقط شبیه خودتی
تـــــو ، برگ برنده گل من اونکه تویی
فقط شبیه خودتی
بیای توی فال خودم ، فقط بشی مال خودم
تا که حسودی بکنم ، خودم به این حال خودم
تـــــــــو شانس بزرگ همه ی عمر من اونکه تویی
فقط شبیه خودتی
تـــــو ، برگ برنده گل من اونکه تویی
فقط شبیه خودتی

بنیامین بهادری فقط شبیه خودتی