دانلود اپلیکیشن واوموزیک
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/_3kDJP5-N6NNEk_HPBvs_V-frC6EztClQmhsZ9gzs18sNQunvq3Nj3XFThL7OrAfsGSDEEk4ZAYhCQDAsdSoIX43oaCFLCmY1dRgDzHwF3SEfm0-l38LqyT02Avالکس استریت ، اخبار موسیقی ،اخبار موسیقی جهان، واوموزیک ،vavmusicXTjk90g

بهبود سریعتر بیماران سکته ای به کمک موسیقی

مارس 18, 2020 10:34 ق.ظ جهان

مطالعه جدید نشان می دهد موسیقی درمانی در مورد بیماران سکته ای به بهبود خلق وخو، افزایش تمرکز و بهبود عملکرد مغز کمک می کند.

به گزارش اخبار موسیقی واوموزیک ،  دکتر «الکس استریت»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه آنجلیا راسکین، تجربه ۱۷۷ بیماری که در ۶۷۵ جلسه موسیقی درمانی در طول مدت ۲ سال شرکت کرده بودند را بررسی کردند.

جلسات موسیقی درمانی در کنار مراحل درمانی توانبخشی و روانشناسی بالینی انجام می‌شد.

بعد از پایان دوره، واکنش میانگین افراد به جلسات موسیقی درمانی، مفید یا بسیار مفید بود.

در پرسشنامه‌های تکمیل شده توسط این افراد مشخص شد که پاسخ به سوالات مرتبط با روحیه، حاکی از کاهش غم و ناراحتی و افزایش شادی بود.

درمانگرهای گفتاری و زبانی هم شاهد تأثیر مثبت انگیختگی و مشارکت بیمار بودند و گزارش دادند که این روند به بیماران در غلبه بر روحیه پایین و خستگی کمک می‌کند.

حمید هیراد هزار و یک شب