اشتراک با دوستان

متن ترانه

اووه، mamacita
تکون بده با بیتا
بگو زود بیاره ۳۰ تا
تکیلا، مارگاریتا
حالا، اووه، mamacita
تکون بده با بیتا
بگو زود بیاره ۳۰ تا
تکیلا، مارگاریتا (ببره)
یه چیزی به من بدین یه کم بگیرم آروم (بله، بله)
چش من قفل شده روی کمر خانوم (بله، بله)
بدون بازی با اون هیچ جوری نداره قانون (بله، بله)
نمیشه مخشو تو بخوای بزنی آسون (بله، بله)
به من نگاه میکنه، میگه، "بیا جلو پسرک"
میگم، "برو جلو، آره، غرور تو به درک"
شات تکیلا لیموتو باس بمالی به نمک
هی، بزی لی امشبو صد سابیدی به الک
اووه، mamacita
تکون بده با بیتا
بگو زود بیاره ۳۰ تا
تکیلا، مارگاریتا
حالا، اووه، mamacita
تکون بده با بیتا
بگو زود بیاره ۳۰ تا
تکیلا، مارگاریتا (ببره)
لم داده لب آب، کوکتلو میده سفارش (بله، بله)
چشامن زومه روش، ای کاش زود بدم یه جا فش (بله، بله)
آمپرم زده بالا، روشن شده چراغش (بله، بله)
مث که میگه زیادی بالا بوده روم فشارش
میگه سخته برا همه، کسی نیست ایده آلش
اگه کسی نباشه اون سریع میگیره حالش
نمیدونم رو من آخر چی میشه فازش؟ آه
همه جوره برام به دل میشینه کارش
اووه، mamacita
تکون بده با بیتا
بگو زود بیاره ۳۰ تا
تکیلا، مارگاریتا
حالا، اووه، mamacita
تکون بده با بیتا
بگو زود بیاره ۳۰ تا
تکیلا، مارگاریتا
آروم هستم، خیلی رُک و
تو هم همه ش loco loco
Por favor
بده اون پُکو
سبزه تنت رنگ شوکو
شکلات بعد کنیاک
میریم دور دنیا
صبحا ریز لا رول یا (Sí)
کوکو تو کلمبیا
اووه، mamacita
تکون بده با بیتا
بگو زود بیاره ۳۰ تا
تکیلا، مارگاریتا
حالا، اووه، mamacita
تکون بده با بیتا
بگو زود بیاره ۳۰ تا
تکیلا، مارگاریتا

بهزاد لیتو ماماکیتا