متن ترانه

شهرو ببین

دست تکون میدن آشنان هر جا بریم

دیگه معلومه چیه‌ آره برنامه تیم

شما بدخواها جوز زدین کلافه ‌این

فازش تاریکی‌ آره حاجی فرق داره این

داستان میشه بخوام هرجا برم

این ک*شرا چیه میگن درباره من

الکی میندازن اینا لفظایِ گنگ

وقتی‌ ندارم الآن من واسه جنگ

آشناس دیگه کل شهر با من

میرم ببینم من صبح فردارم

دایره دورمه خودم نوکِ پرگارم

با بقیه اخلاقم رُکه فرق دارم

میخوان ببینن رو باختم فقط

بهم میگن همه چیو ساختم غلط

دورم برام اینا قفس میکشن

ولی‌ مینویسم تا وقتی‌ نفس میکشم

شهرو ببین

دست تکون میدن آشنان هر جا بریم

دیگه معلومه چیه‌ آره برنامه تیم

شما بدخواها جوز زدین کلافه ‌این

فازش تاریکی‌ آره حاجی فرق داره این

هرجا برم هست واسه من

بارا از تهران ناب میرسن

رو عکسِ امام تاپیه سم

توو پارتیه من

توو دستشویی نمیزنن عادیه اصل

شارژی بزن چاقال 4g ببر بهت حال میده ولی‌

تورو کسی‌ مگه اینجا راهت میده نه

شاخ شی پسر میشه باز * خر

حالا اونورم چون کتِ ما زور نرفت و

شدم با قانون طرف و

آتیش زدم قدر جنگلایِ آمازون علفو

نکرد دنیا عوضم کردم من دنیامو عوض و

دنیا رو عوض و

جفت پوچی گل دستمه

مس چته حاجی مهرم که هست

* ردِ مغز ، میگیرمت کلاً به چپ

شهرو ببین

دست تکون میدن آشنان هر جا بریم

دیگه معلومه چیه‌ آره برنامه تیم

شما بدخواها جوز زدین کلافه ‌این

فازش تاریکی‌ آره حاجی فرق داره این

بهزاد لیتو و کوروش هرجا بریم