اشتراک با دوستان

متن ترانه

اون منو دوسم نداشت
فقط همه چی خوب بود اون اولاش

اون که میرفت جونم براش
یه کاری کرد حسی توو من نذاشت

دوتایی یه مغز بیدار داشتیم
کلی عکس یهویی که رو دیوار جاش نیست

با کی کار داشتی
از یه آدم سر حال تو یه بیمار ساختی

نمیبینمتم بی معرفت
جلو نیا پاتو نذار حتی اینور خط

میکشم بیرون از این شب سرد
چیزی نمیکشونه منو تا اون سر شهر

چهار اردیبهشت ساعت نه میدون کاج
آخرم فهمیدی پسره شبیه میمونه ها

هیجده خرداد بود ساعت دو میدان نور
اونم فهمیدی یه شبه تهش موند

یادته توو خیابون پشت چراغ
یادته چجوری میشدم گاهی قفل نگات

منو میدیدی از پشت نقاب
دیوونه ازم انتظار معجزه داشت

اون منو دوستم نداشت
فقط همه چی خوب بود اون اولاش

اون که میرفت جونم براش
یه کاری کرد حسی توو من نذاشت

اون منو دوستم نداشت
فقط همه چی خوب بود اون اولاش

اون که میرفت جونم براش
یه کاری کرد حسی توو من نذاشت

گلای رو میز تو اتاقته پژمردن
انگار توو سرنوشت دوتاتون دست بردن

یه چند وقته افسردم
شبیه اونایی که از همه رو دست خوردم

روزای خوبمو نشمردم
تو با هر آدمی دمخور شم

تن رویامو رو دست بردن
آرزوهامو به هیچ احدی نسپردم

اون مثل کوچمونه تهش بنبست
فقط یه مدت خودشو بهم چسبوند رفت

منو از خودم میترسوندن
دیدم یکی جامه تا سرمو چرخوندم

بهش همه چیو فهموندم
اینا دیس لاو نیست کاغذای پس موندست

یکی دم به ساعت در گوشش میخوند
خیلی بی تفاوت با همون فرمون رفت

اون منو دوستم نداشت
فقط همه چی خوب بود اون اولاش

اون که میرفت جونم براش
یه کاری کرد حسی توو من نذاشت

اون منو دوستم نداشت
فقط همه چی خوب بود اون اولاش

اون که میرفت جونم براش
یه کاری کرد حسی توو من نذاشت

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
Mehrdad4444 24 بهمن 1400

چرا همه میخوان ادای تتلو دربیارن؟ بابا این خواننده اصلا تو سبک قدیمش هیچی نبود چه برسه به رپ

بهزاد پکس دوسم نداشت