متن ترانه

ناز شصتش شرشو کم کرد خودش
ناز شصتش هر چی فکر می‌کردم شدش
ناز شصتش بدجوری رومو کم کرد
خوش به حالش میگذره دور هم شب (۲بار)
نگاه میکنی چه مرگته ، نمیزاره که شب بشه
روبراهی میفهمه تو رو ، توو بغلت میخنده هی ؟
ناز شصتت این روزا رد میدم همش
ناز شصتت اگه مثل سگ می‌شم همش
فدای چشات اگه چیزی نمی‌مونه ازم
فدای چشات بدیاتو رد می‌شم ازش
میفهمم ، شرایطم خوب نبودا ، میخندم
لیاقتت اون نبودا ، حرف نزن حالم خوب نیست
می‌فهمی؟ ، روزای خوب دور نبودا
می‌بخشدمت تویی که گرفتی ازم خنده هامو
تویی که جا گذاشتی تو زندگیم رد پاتو
میبخشم و باز میخندم
نگام کن چی ساختی از من
من که دنبالت میگشتم ، چشماتو گرفتی از من
دور شدیم از هم مجبور شدیم که عادت کنیم
من پای حرفام موندمو تو میگفتی راحت شدیم
چشمات منو بازیچم کرده ؛
بغض کردم خوابیدم هر شب کنج اتاقم
همه چیزمو پای تو دادم …
من دیگه تموم شدم
نموند دورم هیچی می‌بینی
اونم توو زرد در اومد ، می‌خوام تو خودم باشم برید
من توو نخ حرفاشم بگید ،
الان نمیشه می‌بینی اون یکی رو بزار واسه فردا شب
مثل منه نه ؟ بهش برمی‌خوره
یا که بازه فکرش …
حساسی روش لباسای
بغل تو کوکه فکرش ؟ حساسی روش ؟
لباسای جذب دوست داره ؟
خوبه همه چی گیر نمیده هی بهت ؟

بهزاد پکس و معین زندی ناز شصتت