اشتراک با دوستان

متن ترانه

دیگه هرگز باتو یادم نمیره
خاطرات گریه ها و خنده هام
تا میخوام اسم تورو صداکنم
از لبم پر می کشن پرنده ها
از لبم پر می کشن پرنده هاااااا
دارم اسم تو رو فریاد میزنم
موج پرچم تو دیدنی شده
وطن ای پرنده های بی پناه
چقد اسم تو شندنی شده
چقد اسم تو شندنی شده
ایـــــــران ایـــــــران ایـــــــران
ایـــــــران ایـــــــران ایـــــــران
ایـــــــران ایـــــــران ایـــــــران
سایه بون گلای محمدی
مرز آسمونی تبار من
وطن ای پرنده های بی پناه
اولین و آخرین قرار من
دیگه هرگز بی تو یادم نمیره
لحظه رسیدن و رها شدن
به هوای خاک تو شکفتم و
به امید سنگ تو طلا شدن
دارم اسم تو رو فریاد میزنم
موج پرچم تو دیدنی شده
وطن ای پرنده های بی پناه
چقد اسم تو شندنی شده
چقد اسم تو شندنی شده
چقد اسم تو شندنی شده

بهنام علمشاهی ایران