دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

روتو برگـردون ببینم چی شده
روتو برگـردون باهام حرفی بزن
اینطوری با من غریبگی نکن
چی شده حرفی نمیزنی به من
روتو برگردون نگاه کن تو چشام
خوب نگاه کن من هنوز تورو میخوام
به من و احساس پاکم شک نکن
دیدن تو اینطوری سخته برام
پا به پات هر لحظه هق هق میکنم
روتو برگـردون دارم دق میکن
غصه هاتو دور بریز گریه نکن
من دوست دارم عزیز گریه نکن
روتو برگـردون ببینم چی شده
داری آب میشی جلو چشمای من
بسه با احساس من بازی نکن
روتو برگردون باهام حرفی بزن

بهنام علمشاهی روتو برگردون