اشتراک با دوستان

متن ترانه

اومدم نبودی عاشقم نبودی
مال من نبودی دیگه نیا نیستم نبودی
از اولش پا نبودی تو که مال ما نبودی
اینجوری آتیشم نزن آخه تو تنها نبودی
اومدم نبودی عاشقم نبودی مالِ
من جونِ من عمر ِمن نبودی
اومدم نبودی عاشقم نبودی مالِ
من جون من عمر من نبودی
دیگه نیا نیستم نبودی
از اولش پا نبودی تو که مال ما نبودی
اینجوری آتیشم نزن آخه تو تنها نبودی

بهنام علمشاهی نبودی