اشتراک با دوستان

متن ترانه

وقتی نگام کردی وقتی صدام کردی
یهو دلم لرزید عشق و تو چشمات دید
آخه حسم و فهمید
اسمم و پرسیدی دستم و رو کردی
عشق و شروع کردی
ای وای انگاری روی ابرام
ای وای انگاری دیدی تنهام
بگو دوسم داری تنهام نمیذاری
عاشق چشماتم همیشه همراتم
ای وای انگاری روی ابرام
ای وای انگاری دیدی تنهام
آره بگو دوسم داری تنهام نمیذاری
عاشق چشماتم همیشه همراتم
خیلی واسم عزیزه اون چشمات
من و بهم میریزه اون چشمات
معنی خوشبختیرو فهمیدم
تو جون بخواه اونم میدم
ای وای انگاری روی ابرام
ای وای انگاری دیدی تنهام
بگو دوسم داری تنهام نمیذاری
عاشق چشماتم همیشه همراتم
ای وای انگاری روی ابرام
ای وای انگاری دیدی تنهام
آره بگو دوسم داری تنهام نمیذاری
عاشق چشماتم همیشه همراتم

بهنام علمشاهی وقتی نگام کردی