اشتراک با دوستان

متن ترانه

گر چه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم
من و تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم
کم شدم از تو کم شدم کم شدم از وفور تو
گم شدم از تو گم شدم گم شدم از حضور تو
اواره در قفس شدم ترانه خوان خاموشی
برهنه زیر تیغ تو چه دلبرانه میکشی
گر چه جدا از تو ولی همیشه با تو زیستم
من و تویی نکن که من کسی به جز تو نیستم
چیزی به خاموشی بگو نوری به تاریکی بزن

بیژن مرتضوی من و تویی