اشتراک با دوستان

متن ترانه

ما همونیم
که می تونیم
پشت بوم آفتابو با شبنم آبپاشی کنیم
ما رو دست کم نگیر
ما همونیم
که می تونیم
کف اقیانوسو با رنگین کمون کاشی کنیم
ما رو دست کم نگیر
خواب گل سرشار عطر سرخ قصه های ماست
رو تن ستاره مهر آبی رویای ماست
سر وعده گاه ریتم و رنگ و رقص و روشنی
جای جای ترس ، نه
جایشک، ، نه
جای تو ، نه
جای ماست
ما همونیم
که می تونیم
پشت بوم آفتابو با شبنم آبپاشی کنیم
ما رو دست کم نگیر
ما همونیم
که می تونیم
کف اقیانوسو با رنگین کمون کاشی کنیم
ما رو دست کم نگیر
ما رو دست کم نگیر که کار گل کردن ما
توی فصل پنجم کویر تو به یک شماره س
ما رو دست کم نگیرکه واپسین قصه ی شب
قصه ی تکرار رویاهای یک جنگل ستاره س
ما رو دست کم نگیر
ما رو دست کم نگیر ...

بیژن مرتضوی مارو دست کم نگیر