اشتراک با دوستان

متن ترانه

کفشای کالجی هم محله ای
با آدمای خارجی ، انگار اینجا دیگه شهر من نیس
یه پورشه تمیز دمه دره ، توبه از من نیس
یکی بود میگفت ، خونه خیلی دوره
راست میگفت خداییش ، انگار هرچی بوده تووی همین
مَرده غمگین ریختن ، که بخوره زمین
راه میوفتی خسته ، دنباله یه جایی
که باز بیوفتی تهش ، نه انگار تو نمیشی آدم
میگی به باد رفت همه چیم ، شدی بیچاره بازم
پشت پنجره ، دلخوش به شانسی که شاید رد بشه
مرهمی واسه ی دل زخمی ، میگی توو فال من نیس که ببینم
یه بارونو از نزدیک
چهار یک پنج سه
کفشای کالجی هم محله ای ، با آدمای خارجی
پنت هاوس شده جای بالکن ، بنز و دوبله پارک کن
چه بی کلاسی ، چون نداری آیفون
بهمنِ پاکتی ، میکشی بهت میگن آدم پاپتی
عقلِ مردمم به چشمشونه ، روی پشته بومه
دین چیه ، جای کفتر رو لونه
به خودت میای ، نمیدونی أ خدا خودت چی میخوای
انگار رسیدی ته خطت ، ولو میشی رو تختت
پشت هم هرچی فحشه میچینی رو بختت
بازم آخرش ، بردی بازیو که این آدما باختنش
دیگه رفتی با پای پیاده ، نگفتی راه زیاده
تو رسیدی چون گرفتی زندگیتو ساده

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

بیگرز مسخره