اشتراک با دوستان

متن ترانه

بیا بیا نزدیکتر ، ببینم چی توو غریضت
اونقدی زیاده که تو رو کرده دریدت
بدو بیا نترس ، بیا نزدیکتر
بگم چیه تصمیم
که بدم دست تو یه هرزه کاره رسمی تر
هدفنتو آتیش کن گوش بده
به صدای اونی که تو بد میگی پشت سرش
ولی جلوش میگی چاکرم مخلصم
راه میری میگی بیگی از همه پُر تره
اما تو و دور و بریات خندن
فاصله میگیرم تا نشی باز پرچم
رو قله ای که خودم ساختمش
پ گرد سرش من از لاشخورا کندم
ها آب روغن قاطی
جوش میاری و بازم لفظای لاتی
پر میکنی میکشی صداتو رو سرت
خودت میخاری مثل اونی که نگاریو زده
بگو بینم چند چندی
دوس داری طرفه یه لشکر شی
حرفا که مثل مشت توو سر و صورتت میخوره
و نمیدونی میشی از من گیج
بیا بیا نزدیکتر ، ببینم چی توو غریضت
اونقدی زیاده که تو رو کرده دریدت
بدو بیا نترس ، بیا نزدیکتر
بگم چیه تصمیم
که بدم دست تو یه هرزه کاره رسمی تر
لاشخوری باشه که تا تهش میری با سر
پر و پاچه پا بده غش میری واسش
گُنده رو میگی به خودت و میری
توو سیس اونی که بهش انگار تشویقی دادن
اصلی نداری تقلی بیشتر
نمیدونی جایی خبری نیس نه
که بگی این گردنه کلفته
ولی زیر آبی بری واسه ی پیشرفت
من اگه رومو میدادم به تو امثال تو
که باید پولی میدادم الان
جایی میخوابم که آب نره زیرش
ولی تو میخوابی غیر این پول نمیمونه برات
جا میخوری که نطلبیده بود
میگی بلدی باشه پ بلدیتو بگو
تو که عرضه ی هیچیو نداری پ بالاییتو ولن کن و بغلیتو بکوب
بیا بیا نزدیکتر ، ببینم چی توو غریضت
اونقدی زیاده که تو رو کرده دریدت
بدو بیا نترس ، بیا نزدیکتر
بگم چیه تصمیم
که بدم دست تو یه هرزه کاره رسمی تر
بیست ساله عقبی مشتی
میشنوی میگیری که نداره نشتی کارا
چرا این همه زور میذاری
پشت پلاگینا دایی توو این صدای خش نی
نعشه شدی با تونالیتم (نوعی سنگ)
تو منو ندیده تو دنبال دلاری نه
گیر بدی کارا تزریق میشه تووش
تا که بیای از این خماری در
بپا
قلاده میبرم میندازم گردن اون رپی که حس کنم آلفائه
مخاطب با این پروئه حال کنه
ولی واسه من گو*ی ناشتا توو پاسگاهه
آمپولی نشو بیرون بزنه
جاش سفته اونی که دیوونه تره
هرکی واسه ی عقده هاش اینجاءِ
شکی نی که آخرش بیرون دره
بیا بیا نزدیکتر ، ببینم چی توو غریضت
اونقدی زیاده که تو رو کرده دریدت
بدو بیا نترس ، بیا نزدیکتر
بگم چیه تصمیم
که بدم دست تو یه هرزه کاره رسمی تر

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

بیگرز هرز