دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

پولا ذخیره توو زوریخ و پاناما

پنجشنبه پارتی شده هر شب کارِ ما

ندیدی تلوکولوکو تنِ من

همه دنبالمن انگاری که پوکومنم من

دیوونه ترمز أ دیوونه ها

ولی هر جا میرم آره میمونه باهام

تا وقتی دارم تهران زیرِ پام

أ تیله بازی توو زیر زمین الآن توو گفت روی بام

گفت روی بام!

ببین رسیدیم أ کجا تا کجا

داغ تریم الآن أ کفِ یه اجاق

مثِ یه شو منم مثِ یه شاه میرم

جون کندم واسه این راه و واس فامیلم

آره عین یه سیل عین یه زلزله

اومدیم و میمونیم روی عرش

ابدیه این سلسله

سلسله ابدیه ، سلسله ابدیه

سلسله ابدیه ، سلسله ابدیه

جیبم سنگین تر أ مشکلات حالم اوکی

خونه تهران [نامفهوم]

ولی آواره ایم عین کولیا

شده زندگیمون فقط هتل و لابی

نمونده نیازی حتی دو ریال

الان هر روزم پنجشنبه وشده یه پارتی

زندگی کوتاس از بس که گفتی بابا کوتاه بیا

اگه دنیا بازیه فقط ماییم توو این بازیا

آمار دنیا رو دارم انگاری من ژورنالیستم

گور بابای زندگی آره حاجی من اومانیستم

خدا مرسی بخاطر هر چی که دادی

ولی شرمنده پر انگیزه ام

میخوام برم به قبرم با لبخند مونالیزم

مث یه شو منم مثِ یه شاه میرم

جون کندم واسه این راه و واس فامیلم

آره عین یه سیل عین یه زلزله

اومدیم و میمونیم روی عرش

ابدیه این سلسله

سلسله ابدیه ، سلسله ابدیه

سلسله ابدیه ، سلسله ابدیه

خط خط خط کار کافیه تحریک کنم

برم جلو تا که هتریک کنم

کلی کنسرت دارم شلوارا گشاد تا که جیب پُر کنم

بین بنده هاش خدا کرد تقل

خوش شانس بودم وقتی منو کرد بغل

دورم صد هول همه صدر خبر

اونم صف اول

تو توو فکر عمل بینی

بزنی دوتا پلنگ چینی

دنبال قدرت موسولینی

پولامون سیاه ولی رو سفیدیم

آ أ زیر زمینا تا خیابونا آ

أ خیابونامون تا آسمونا

آ عین یه سیل عین یه زلزله

اومدیم و میمونیم روی عرش

ابدیه این سلسله

سلسله ابدیه ، سلسله ابدیه

سلسله ابدیه ، سلسله ابدیه

تی ام بکس سلسله