اشتراک با دوستان

متن ترانه

آقای جوانان بهشتی، تو روضه ی رضوان بهشتی
جنت سندش خورده به نامت، تو صاحب و سلطان بهشتی
بهشت کجا حرم کجا، حرم نَرَم، برم کجا
کجارو دارم آقا، کجارو دارم
هر جا برم از کربلا سر در میارم
... کـربـلا کـربـلا ، کـربـلا کـربـلا ...
تو عرش دلم خدارو دارم، امضای امام رضارو دارم
از عالمی رونده شم غمی نیست، چون آدرس کربلارو دارم
گدا کجا شما کجا، زمین کربلا کجا
کجارو دارم آقا، کجارو دارم
خودت بگو کجا برم جایی ندارم
... کـربـلا کـربـلا ، کـربـلا کـربـلا ...
دنیا به کسی وفا نکرده، هیشکی دردمو دوا نکرده
اینا غمی نیست از این میترسم، از تو دور بشم خدایی نکرده
بدا کجا حسین کجا، خوبای عالمین کجا
کجارو دارم آقا، کجارو دارم
کاسه گداییمو جلو کیا بذارم
... کـربـلا کـربـلا ، کـربـلا کـربـلا ...

جواد مقدم آقای جوانان بهشتی تو روضه رضوان بهشتی