اشتراک با دوستان

متن ترانه

میگن زوره میگم خوش ندارم

انگار دو تا بال رو پشتم دارم

خبری نیست از صدام و هر شب

جام زهر و تو مشتم دارم

دنیا مال توئه دادا پاشو بگیرش

ریشه ی ترسو با ما پاشو بچینش

خوس کار بازی سیاستمدارا

نمیذارن جیدال داداششو ببینه

یه چی سواله هنو برا من

چرا هموطنام مهاجرترن حتی اَ کبوترا

مفهوم نی هنو برام

چطور دروغ حلاله می ناب هنوز حرام

نمیرم از رو اصلا چون بستن از رو برام

اصلاحات عمو حسن وضعیت هنو خراب

جوونا هنو نعشه ان میزنن هنوز مواد

اصلا هم مهم نیست که گرون تره هر روز نبات

وضعیت باعث میشه که رد بده آدم

آقای دکتر بهم حق بده واقعا

اگه بیست و شیشم و هنوز خطه چشا من

اگه هر روز تو ما هم انگار عکس امامم

انگار عکس امامم

ولی برعکس امامم

انگار عکس امامم

ولی برعکس امامم

انگار عکس امامم

ولی برعکس امامم

این دنیا بی رحم داش نیستش تیله بازی

اینو بابا میگه که هست هنوز گیر قاضی

این حرفارو ولش بگو چنده فی قاضی

بگو غیر از پول قراره به چی بنازیم

میگفتن شیر یارو شده به شیره راضی

بعدم رفت تو پنجره انقدر کرد شیشه بازی

خلاصه که اوضاع بدجوری شیشه داشی

همینه که هست چهل سالی میشه لاشیم

یادمه کسی نمی پرسید حالت رو به راهه یا نیست

مثل شبح میگشتم توی حومه های پاریس

سبکو ثبت کردیم ما تو کتاب تاریخ

کی میگه روزای بد توی کوله بار ما نیست

حرفم راست مهم نیست چه چهره ای داره

نگو فحش نده جیدال نگو زشته فیلانه

شعر یعنی کلامی که حسو میاره

اینی که میشنوی نوترین شعر ایران

انگار عکس امامم

ولی برعکس امامم

انگار عکس امامم

ولی برعکس امامم

انگار عکس امامم

ولی برعکس امامم

اقتصاد مقاومت دیانت سیاستی

امت ناموس پرست فاحشه ی زیارتی

مسئول راس کار رئیس بی لیاقتی

همه مهمون اجباری این ضیافتیم

شاعر رادیکال و شعرای نیابتی

پرنده پرید و رفت آشیونه نی راحتی

اکثراً برای رسیدن بهش بی طاقتم

ولی راه نمیریم و در حال سیاحتیم

چند ساله میکشیم درد نمیشیم ولی فارغ

چون میخوایم بد همو

خلایق هر چه لایق

نمیدونم کجا بودش یکی میگفت

همه غرق میشیم سوراخ بشه وقتی قایق

دانشگاه سهمیه ای نابغه ستاره دار و

فعال محیط زیست میره به کام دار و

ضحاک مهربون زده نقاب مار و

علی و حوضش و داستان ادامه دار و

جیدال جام زهر