دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

صورت شاهد ازل جلوه گر از جمال تو
معنى حسن لميزل در خور خط و خال تو
جام جهان نماى جم ساغر در ردنوش تو
طلعت ليلى قدم آينه مثال تو
ماه دو هفته بنده حسن يگانه روى تو
پير خرد بمعرفت كودك خردسال تو
گلشن جان نميدهد چون تو گلى دگر نشان
خلد جنان نپرورد سرو به اعتدال تو

حسام الدین سراج شاهد ازل