دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

ئای له هارەی گول بەروک
دەیکەی ئەوبەر دیکەی ئەوەبەر
خال کوتیک هاتیه ئیژی خه‌راته
خالت بو ده‌کتی فه‌ره گیان ئاشقی بالاته
ئه‌ره هه‌ی هه‌ی هه‌ی فه‌ریده
دانیشی که‌له
ئه‌وه به بونه‌ی تو فه‌ره هاتمه مه‌حه‌له

حسن زیرک جانی جانی