متن ترانه

روژی جومعه پاش سالایه
دوو شت خوشن له دونیایه
ئیمان و چاوی له‌یلایه
ئه‌مان سه‌بری دیده‌م سه‌بری
به‌سه‌ر تادا ده‌سره‌ی هه‌وری
سه‌د ماشالله چه‌ند به مه‌کری
قه‌دری غه‌ریبان ناگری
ئه‌مان سه‌بری دیده‌م سه‌بری
به‌سه‌ر تادا ده‌سره‌ی هه‌وری
له حوجریدا خه‌تمم ده‌کردی
یه‌ک له ناکاودا بانگی کرد
خولت وه‌سه‌ر لیوئالیان برد
ئه‌مان ئه‌ی وه‌ی سه‌بری
ئه‌مان سه‌بری دیده‌م سه‌بری
به‌سه‌ر تادا ده‌سره‌ی هه‌وری
سه‌د ماشالله چه‌ند به مه‌کری
قه‌دری غه‌ریبان ناگری
ئه‌و چاوانه‌ی هه‌لیان دینی
به کله‌ و ده‌رمان ده‌یره‌نگینی
روژ نیه مردووم له نه‌مرینی
بوچی زیزی نامدیونی
ئه‌مان ئه‌ی وه‌ی سه‌بری
ئه‌مان سه‌بری دیده‌م سه‌بری
به‌سه‌ر تادا ده‌سره‌ی هه‌وری
سه‌د ماشالله چه‌ند به مه‌کری
قه‌دری غه‌ریبان ناگری
چاوم به چاوه کاله‌که‌ت
ماچ که‌م ژیرتوی ده‌سماله که‌ت
خولقم که بیمه ماله‌که‌ت
قوربانی چاوه کاله‌که‌ت
ئه‌مان ئه‌ی وه‌ی سه‌بری
ئه‌مان سه‌بری دیده‌م سه‌بری
به‌سه‌ر تادا ده‌سره‌ی هه‌وری
سه‌د ماشالله چه‌ند به مه‌کری
قه‌دری غه‌ریبان ناگری
قه‌سه‌م به زولفی چین چینت
به باغچه‌ی ده‌وری به‌رژینت
نه‌خوش بووی هاتمه سه‌رینت
له به‌ر به‌د کار نه‌مکرد شینت
ئه‌مان ئه‌ی وه‌ی سه‌بری
ئه‌مان سه‌بری دیده‌م سه‌بری
به‌سه‌ر تادا ده‌سره‌ی هه‌وری
سه‌د ماشالله چه‌ند به مه‌کری
قه‌دری غه‌ریبان ناگری

حسن زیرک صبری