دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

در آیینه دار و ندار خویش را مرور می کنم این خاک تیره این زمین

پاپوش پای خسته ام این سقف کوتاه آسمان

سرپوش چشم بسته ام اما خدای دل

در آخرین سفر در آیینه به جز دو بیکرانه کران

به جز زمین و آسمان چیزی نمانده است

گم گشته ام ‚ کجا ندیده ای مرا ؟

حسین پناهی بیکرانه در انتهای سفر