اشتراک با دوستان

متن ترانه

من : همه چی از یاد آدم می ره مگه یادش که همیشه یادشه

یادمه قبل از سوال کبوتر با پای من راه می رفت

جیرجیرک با گلوی من می خوند شاپرک با پر من پر می زد

سنگ با نگاه من برفو تماشا می کرد سبز بودم درشب رویش گلبرگ پیاز

هاله بودم در صبح گرد چتر گل یاس گیج می رفت سرم در تکاپوی سر گیج عقاب

نور بودم در روز سایه بودم در شب بیکرانه است دریا کوچیکه قایق من

های … آهای تو کجایی نازی عشق بی عاشق من سردمه

مثل یک قایق یخ کرده روی دریاچه یخ ‚ یخ کردم

عین آغاز زمین نازی : زمین ؟ یک کسی اسممو گفت

تو منو صدا کردی یا جیرجیرک آواز می خوند

من : جیرجیرک آواز می خوند نازی : تشنته ؟ آب می خوای ؟

من : کاشکی تشنه م بود نازی : گشنته ؟ نون می خوای ؟

من : کاشکی گشنه م بود نازی : په چته دندونت درد می کنه ؟

من : سردمه نازی : خب برو زیر لحاف

من : صد لحاف هم کمه نازی : آتیشو الو کنم ؟

من : می دونی چیه نازی ؟ تو سینه م قلبم داره یخ می زنه

اون وقتش توی سرم کوره روشن کردند سردمه

مثل آغاز حیات گل یخ نازی : چکنم ؟ ها چه کنم ؟

من : ما چرامی بینیم ما چرا می فهمیم

ما چرا می پرسیم نازی : مگس هم می بینه

گاو هم میبینه من : می بینه که چی بشه ؟

نازی : که مگس به جای قند نشینه رو منقار شونه به سر

گاو به جای گوساله اش کره خر را لیس نزنه

بز بتونه از دور بزغالشو بشناسه خیلی هم خوبه که ما میبینیم

ورنه خوب کفشامون لنگه به لنگه می شد

اگه ما نمی دیدیم از کجا می فهمیدیم که سفید یعنی چه ؟

که سیاه یعنی چی؟ سرمون تاق می خورد به در ؟

پامون می گرفت به سنگ از کجا می دونستیم بوته ای

که زیر پامون له می شه کلم یا گل سرخ ؟

هندسه تو زندگی کندوی زنبور چشم آدمه

من : درک زیبایی ‚ درکی زیباست

سبزی سرو فقط یک سین از البای نهاد بشری

خرمت رنگ گل از رگ گلی گم گشته است

عطر گل خاطره عطر کسی است که نمی دانیم کیست

می آید یا رفته است ؟ چشم با دیدن

رودونه جاری نمی شه بازی زلف دل و دست نسیم افسونه

نمی گنجه کهکشون در چمدون حیرت آدمی حسرت سرگردونه

ناظر هلهله باد و علف هیجانی ست بشر

در تلاش روشن باله ماهی با آب بال پرنده با باد

برگ درخت با باران پیچش نور در آتش آدمی

صندلی سالن مرگ خودشه

چشمهاشو می بخشه تا بفهمه که دریا آبی است

دلشو می بخشه تا نگاه ساده آهو را درک بکنه

سردمه مثل پایان زمین نازی نازی : نازی مرد

من : تا کجا من اومدم چطوری برگردم ؟ چه درازه سایه ام

چه کبود پاهام من کجا خوابم برد ؟

یه چیزی دستم بود کجا از دستم رفت ؟

من می خواهم برگردم به کودکی

قول می دهم که از خونه پامو بیرون نذارم

سایه مو دنبال نکنم تلخ تلخم مثل یک خارک سبز

سردمه و می دونم هیچ زمانی دیگه خرما نمی شم

چه غریبم روی این خوشه سرخ من می خوام برگردم به کودکی

نازی : نمی شه کفش برگشت برامون کوچیکه من : پابرهنه نمی شه برگردم ؟

نازی : پل برگشت توان وزن ما را نداره برگشتن ممکن نیست

من : برای گذشتن از ناممکن کیو باید ببینیم نازی : رویا را

من : رویا را کجا زیارت بکنم ؟ نازی ک در

عالم خواب من : خواب به چشمام نمی آد

نازی : بشمار تا سی بشمار … یک و دو من : یک و دو نازی : سه و چهار

حسین پناهی شب و نازی منو تاب