اشتراک با دوستان

متن ترانه

با تو بی تو همسفر سایه خوشیم و به سوی بی سوی تو می آیم

معلومی چون ریگ مجهولی چون راز معلوم دل و مجهول چشم

من رنگ پیراهن دخترم را به گلهای یاد تو سپرده ام

و کفشهای زنم را در راه تو از یاد برده ام

ای همه ی من کاکل زرتشت سایه بان مسیح

به سردترین ها مرا به سرد ترین ها برسان

حسین پناهی کاکول با تو