اشتراک با دوستان

متن ترانه

نیمکت کهنه ی باغ خاطرات دورش را

در اولین بارش زمستانی از ذهن پاک کرده است

خاطره شعرهایی را که هرگز نسروده بودم

خاطره آوازهایی را که هرگز نخوانده بودی

حسین پناهی کاجها در بک گراند