اشتراک با دوستان

متن ترانه

آب گذشته از سرم دوباره
دلی که دلخوشی نداره
تموم عمرو بی قراره
عشق همون نگاه اولی بود
یه نامه روی صندلی بود
بیا این آخرین قراره

بیمار توام درمان منی باید مرحمی رو زخم من بذاری
این حقم نبود یه عمر منو دنبالت کشوندی آهوی فراری
رویایی ترین رویای منی خواب و از چشای من نگیر دوباره
کم طاقت شدم صبرم کم شده ای کاش امشبو دلم دووم بیاره
بیمار توام درمان منی باید مرحمی رو زخم من بذاری
این حقم نبود یه عمر منو دنبالت کشوندی آهوی فراری

حمید طالب زاده بیمار