دانلود اپلیکیشن واوموزیک
اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو هم رفتی مثل هرچی که داشتم
مثل عمری که پای تو گذاشتم
مثل هرچی که تو این باغچه کاشتم
تو هم رفتی
تو هم رفتی
چه ساده لحظه ی رفتن
تو آینه پیش چشم من
من و با دستای کوچت
کشیدی بر صلیب تن
منی که با تو گُل کردم
تویی که باورم کردی
شکفتم در مسیر باد
تو رفتی پرپرم کردی
تو ای ما بین من تنها
تو ای هر بیت شعر من
تو هم با من شدی دشمن
تو هم رفتی
تو هم رفتتی
شدی دشمن!!!!
تو هم رفتی مثل هرچی که داشتم
مثل عمری که پای تو گذاشتم
مثل هرچی که تو این باغچه کاشتم
تو هم رفتی

خشایار اعتمادی تو هم رفتی