متن ترانه

همچنان آسمان دامنم امشب پر بود از کوکب
چون صدف هر زمان باشدم یارب گوهر جان بر لب
در زمان سوزدم جان و تن از تب تا به سحر امشب
عشق من ، عمر من ، آرزویم
نازنین دلبر لاله رویم
در دل شب تو را من هر سو می جویم

داریوش رفیعی همچنان آسمان