اشتراک با دوستان

متن ترانه

تو که میدونی عشق من چقدر ارزش داری واسم
ولی خب اینو میدونم رو اسم مادر حساسم

چه حرف خنده داریه به من میگی یا من یا اون
دیگه جا نیست توی این خونه برای هر دوتاییتون

تو رو دوست دارم دارم اما اون خدای من رو این خاکه
نمیدونی چقدر این زن دلش بزرگه و پاکه

میدونی عاشقت هستم نکن با من تو این کارو
ندارم طاقت موندن تو این آشفته بازارو

تو عشقی زندگیم اونه دوتاییتونو دوست دارم
اگه شرط تو این باشه اونو تنهاش نمیذارم

♫♫♫

اگه اون بشنوه این صحبتارو که خودش میره
یه عمر با درد خندیده که رو این …

نزن این حرفو هیچ موقع ه من حس بدی میده
تنم میلرزه حتی حس کنم این بحثو فهمیده

شاید با گفتن اینا تو چشای تو بد میشم
ولی من بگذرم از اون یه روزم از تو رد میشم

اگه میشه گذشت کن که عمرشو به پام داده
حالا من که به تو حالا اگه میبینی افتاده

تو رو دوست دارم دارم اما اون خدای من رو این خاکه
نمیدونی چقدر این زن دلش بزرگه و پاکه

میدونی عاشقت هستم نکن با من تو این کارو
ندارم طاقت موندن تو این آشفته بازارو

تو عشقی زندگیم اونه دوتاییتونو دوست دارم
اگه شرط تو این باشه اونو تنهاش نمیذارم

امیر علی یه روزم از تو رد میشم