اشتراک با دوستان

متن ترانه

عشقه دلم تو شدی تمومه قلبم ماله خودم میشی آروم آرومو کم کم
وقتی تویی کنارم حاله خوبی دارم وای به دله بیقرارم
آروم آرومو آسه این دل داره میره واسه تو دله تنهام انگار یه عشقه خیلی خاصه
انگار تو آسمونم اینه حاله دله دیوونه م فقط خودم میتونم حرفِ تو چشاتو بخونم
عشقه دلم تو میشی چه دله روان پریشی باید تو ماله من شی ماله اونکه زندگیشی
عشقه دلم تو میشی چه دله روان پریشی باید تو ماله من شی ماله اونکه زندگیشی
قلبم نمیزنه قلبت ماله منه از تو دل نمیکنه عشقه دلم
تو فالِ خودِ منی منو پس نمیزنی ماله خودِ منی عشقه دلم
عشقه دلم تو میشی چه دله روان پریشی باید تو ماله من شی ماله اونکه زندگیشی
عشقه دلم تو میشی چه دله روان پریشی باید تو ماله من شی ماله اونکه زندگیشی

امین رستمی عشق دلم