اشتراک با دوستان

متن ترانه

نبار بارون میدونم دل هوایی میشه واسه اون
نبار بارون نبار بارون
آخه دیدن نداره حال یه دله داغون
نبار بارون نبار بارون
حس و حال خوبه اون روزامون
من و عشق تو جاده و بارون
همون آهنگ همون خیابون دوباره میخوام
همه عکس و خاطرهامون
دو تا حلقه که نموند بارامون
مثل چشماتو این دل داغون دوباره میخوام

هر جا دیدی بارون گرفت یادم باش
دلت از اینو اون گرفت یادم باش
حتی اگه تنگ شد دلت یادم باش
مست یه آهنگ شد دلت یادم باش

حس و حال خوبه اون روزامون
من و عشق تو جاده و بارون
همون آهنگ همون خیابون دوباره میخوام
همه عکس و خاطرهامون
دو تا حلقه که نموند بارامون
واسه چشماتو این دل داغون دوباره میخوام

امین رستمی نبار بارون