اشتراک با دوستان

متن ترانه

با اینکه پیشم نیست

با اینکه تو قلبش خالی از احساسه هنوز دوسش دارم

با اینکه دیگه اون منو نمیبینه دیگه نمیشناسه

هنوز دوسش دارم

عطر نفساش که رو پیرهنم مونده بو میکنم هر شب تا صبح بیدارم

با اینکه تنهامو دیگه کنارم نیست ولی با این حالم هنوز دوسش دارم

کاشکی اینجا کنارم بود حسمو میفهمید

غم این اشک این عاشق تو چشام میدید

عطر نفساش که رو پیرهنم مونده بو میکنم هر شب تا صبح بیدارم

با اینکه تنهامو دیگه کنارم نیست ولی با این حالم هنوز دوسش دارم

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

سیاوش شمس هنوز دوسش دارم