دانلود اپلیکیشن واوموزیک

متن ترانه

من انگار قبل از این زندگی ی بار از زمین و زمون رد شدم
ی بار از جهانی که دنبال ماست از این غربت بینمون رد شدم
من انگار قبل از این زندگی تو تقویم تکرار پرپر زدم
انگار این دفعه بالمو کندمو دوباره به مرگ خودم سر زدم
من این کوچه ی روشنو یادمه حس برگشتنو یادمه
همین کافه ی خالی از مشتری همین صندلی های خاکستری
یادمه تورو رو همین صندلی یادمه من ندیدم ولی یادمه
همین خونه ی خالی و سوت و کور اتاقای تنگ و سیاه و نمور یادمه
من انگار قبل از این زندگی ی بار از زمین و زمون رد شدم
ی بار از جهانی که دنبال ماست از این غربت بینمون رد شدم
من انگار قبل از این زندگی تو تقویم تکرار پرپر زدم
انگار این دفعه بالمو کندمو دوباره به مرگ خودم سر زدم
من این فصلای زمستونیو این حال و روز پشیمونیو

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
قاسم دسامبر 28, 2018

سلام و درود به شما عزیز گرامی فرزند اسطوره هنر ایران زمین کوروش یغمایی افرین به فرزندت کاوه عزیز.

کاوه یغمایی دژاوو