اشتراک با دوستان

متن ترانه

میگه میخنده باهات از عشق چی
بگم برات با پنبه سر میبره این عشق !!!
صد بارم بری به باد باز قلبت تا
عشق بیاد از دستت سر میخوره این عشق
بری که برنگردی ای عشق تو
با قلبم چه کردی ای عشق!!!
من که خراب و خستت بودم
یه عمر از دار و دستت بودم
بری که برنگردی ای عشق تو
با دنیا چه کردی ای عشق!!!
چشات هر جا شوخیش میگیره
یکی جدی جدی میمیره
یکی جدی جدی میمیره عشق
این عشق بازیگوش!!!
بستم درارو من روش باز
از پنجره میاد این عشق!!!
عشق تا نفس آخرم میپلکه
دور و برم صد بارم بره میاد این عشق
بری که برنگردی ای عشق
تو با قلبم چه کردی ای عشق!!!
من که خراب و خستت بودم
یه عمر از دار و دستت بودم
بری که برنگردی ای عشق
تو با دنیا چه کردی ای عشق

ایوان بند بری که برنگردی