اشتراک با دوستان

متن ترانه

اینجوری نگام نکن از خودت جدام
نکن عاشقم و عاشق بی قراره
افتاده به پای خودت اونی که
برای خودت میمیره و جون میگیره دوباره
دلت آخه پیش کیه راه تو با من
یکیه اونی که تو میخواستی همونم
اسم تو فقط رو لبم شده
کار روز و شبم خودمو به قلب تو برسونم
باید بگم عاشق شدم شاید این بار بزنی دلتو به دریا
باید بشی سهم خودم هر روز میکشی منو دلخوشم به فردا
دل خوش شدم به فردا …
نمیدونی دیدنت لحظه خندیدنت
بهترین لحظه اس واسه ی دل دیوونم
فرصتمون میگذره دیوونگی بهتره
دیوونگی کن بذار سرتو رو شونم
بذار سرتو رو شونم …
باید بگم عاشق شدم شاید این بار بزنی دلتو به دریا
باید بشی سهم خودم هر روز میکشی منو دلخوشم به فردا
دل خوش شدم به فردا …

بابک مافی اینجوری نگام نکن