اشتراک با دوستان

متن ترانه

اصلا دوری چرا منه دیوونه به راه شدم شیطونیا تمومه به خدا
یه شهر دنبالت ولی تو دلت همیشه عشق من حواسم بهته
بگیرم و دلتنگ هی پشت هم زنگ زنگ تا تو رو به دست نیارم میکنم جنگ جنگ
حاشیه دارم ولی خب تو رو دوست دارم من از این دیوونگی دست برنمیدارم
بگیرم و دلتنگ هی پشت هم زنگ زنگ تا تو رو به دست نیارم میکنم جنگ جنگ
حاشیه دارم ولی خب تو رو دوست دارم من از این دیوونگی دست برنمیدارم
کنار تو که موندن خودت میدونی خوبه ضروری بیای قلبم داره واست میکوبه
حتی حالت اخمت برای من شیرینه رمانتیک نگاه جذابت به دل میشینه
بگیرم و دلتنگ هی پشت هم زنگ زنگ تا تو رو به دست نیارم میکنم جنگ جنگ
حاشیه دارم ولی خب تو رو دوست دارم من از این دیوونگی دست برنمیدارم
بگیرم و دلتنگ هی پشت هم زنگ زنگ تا تو رو به دست نیارم میکنم جنگ جنگ
حاشیه دارم ولی خب تو رو دوست دارم من از این دیوونگی دست برنمیدارم

احمد سعیدی جنگ جنگ