اشتراک با دوستان

متن ترانه

قرار نبود اینجوری وابسته ات شم الان وابستم
قرار نبود دستم ببازم قلبو اینو شرط بستم
الان ببین چه کاری دادی دستم قرار نبودش اصلا
به هفت اسمونا بگو عاشقت هستم تا بگب تا ته دنیارو رفتم
اول اسم تو هک شده رو قلبم
عشق تویی عشق تویی عشق تویی تو
واست میمیرم فقط عشق کنی تو
قشنگتر از این چیه دل بدی و عاشقی یعنی که کم بیارم بی تو
عشق تویی عشق تویی عشق تویی تو
واست میمیرم فقط عشق کنی تو
قشنگتر از این چیه دل بدی عاشقی یعنی که کم بیارم بی تو
اگه تموم ادما جمع شن که ازم کم شی تو
محکم میگم عشقی کهمیسوزونه واسم یعنی تو
بهم بگو علاقهی شخصیت و بگو میمیرم بی تو
عشق تویی عشق تویی عشق تویی تو
واست میمیرم فقط عشق کنی تو
قشنگتر از این چیه دل بدی عاشقی یعنی که کم بیارم بی تو
عشق تویی عشق تویی عشق تویی تو
واست میمیرم فقط عشق کنی تو
قشنگتر از این چیه دل بدی عاشقی یعنی که کم بیارم بی تو

امیر فرجام قرار نبود