متن ترانه

حالم را تو که میدانی دل دادم به پریشانی
آرام من و این شب باش میماندی نفسی‌ ای کاش
آتش بزن جان مرا پروانه کن خاکسترم را
باران منم تا مینهم بر شانه‌ یادت سرم را
تا دیده ام چشم تورا دور تو میگردد جهانم
عاشق مشو باشد ولی بگذار من عاشق بمانم
نیمه جان تو را تو را صدا زدم
گرچه باز به خاطرت نیامدم
آهنگ سریال برف بی صدا می بارد

حجت اشرف زاده برف بی صدا می بارد