اشتراک با دوستان

متن ترانه

این روزا چه بد شده اخلاقت عوض شده
عشق تو هوس شده انگاری که حسی نداری

حواس درستی نداری وقتی بهت زنگ میزنم تماسم رد میکنی
همش باهام لج میکنی شبا با کی داری حرف میزنی
بدجوری مشکوک میزنی

شبا با کی داری حرف میزنی
بدجوری مشکوک میزنی

هر چی میپرسم یه دروغی میگی
بدون من مهمونی تنها میری

دوست دارم هات دیگه پوشالیه
قول و قرارات همه تو خالیه
قول و قرارات همه تو خالیه

باز داری مشکوک میزنی تو یکی و داری
چرا منه عاشقو میخوایی تنها بزاری

باز داری مشکوک میزنی تو یکی و داری
چرا منه عاشقو میخوایی تنها بزاری

این روزا چه بد شده اخلاقت عوض شده
عشق تو هوس شده انگاری که حسی نداری

حواس درستی نداری وقتی بهت زنگ میزنم تماسم رد میکنی
همش باهام لج میکنی شبا با کی داری حرف میزنی
بدجوری مشکوک میزنی

شبا با کی داری حرف میزنی
بدجوری مشکوک میزنی

هر چی میپرسم یه دروغی میگی
بدون من مهمونی تنها میری

دوست دارم هات دیگه پوشالیه
قول و قرارات همه تو خالیه
قول و قرارات همه تو خالیه

باز داری مشکوک میزنی تو یکی و داری
چرا منه عاشقو میخوایی تنها بزاری

باز داری مشکوک میزنی تو یکی و داری
چرا منه عاشقو میخوایی تنها بزاری

سعید آسایش مشکوک میزنی