اشتراک با دوستان

متن ترانه

میخندم که دنیا به روم بخنده
عاشقی کن که عاشقی قشنگه
تا میشنوم صدات رو آروم میشم
خدایی اون دو تا چشم هات قشنگه
امشب پیش عالم و آدم قلبم رو بهت دادم
دلبر تماشایی من به عشقت افتادم
امشب پیش عالم و آدم قلبم رو بهت دادم
دلبر تماشایی من به عشقت افتادم
با دلم چه کار ها که نکردی
عاشقش کردی
بد با دل هیچ موقع تو تا نکردی
عاشقش کردی
نمیزاری یه لحظه تنها بشم
برمیگردی
امشب پیش عالم و آدم قلبم رو بهت دادم
دلبر تماشایی من به عشقت افتادم
امشب پیش عالم و آدم قلبم رو بهت دادم
دلبر تماشایی من به عشقت افتادم
امشب پیش عالم و آدم قلبم رو بهت دادم
دلبر تماشایی من به عشقت افتادم
امشب پیش عالم و آدم قلبم رو بهت دادم
دلبر تماشایی من به عشقت افتادم

مسعود صادقلو شب آهنگی