اشتراک با دوستان

متن ترانه

از تو و عشق فاصله دارم
جمله های تو را نمی‌فهمم
آه ای زندگی بدون تو زهر!
من فقط عاشقم که بی رحمم
زندگی تلخ می شود گاهی
باز هم بی دلیل می‌خندم
مرگ یک اتفاق عادی است
من به این اصل، پابندم
از همین لحظه عکس می‌گیرم
سالِ ‌بی‌تو خرابِ خورشیدی
ریشِ کم‌پشت روی صورتِ من
تو به لب‌هات خنده مالیدی
از تو و عشق فاصله دارم
شب به کابوس های من وصل است
خنجر از پشت می خورم چون‌
که خوب مردن همیشه یک اصل است
از تو و عشق فاصله دارم
هم چنان از سکوت می ترسم
هم چنان خواب تلخ می بینم
از بلندی سقوط می ترسم
از ملالِ همیشگی، لبریز
توی آغوش باد افتادی
من برایت نگفته بودم از
کلماتِ نهانِ آزادی
من برایت نگفته بودم که
بادها بی‌زمین می‌میرند
فکر ماندن نباش، چون این‌ها
با نماندن همیشه درگیرند
از تو و عشق فاصله دارم
شب به کابوس های من وصل است
خنجر از پشت می خورم چون‌
که خوب مردن همیشه یک اصل است
از تو و عشق فاصله دارم
هم چنان از سکوت می ترسم
هم چنان خواب تلخ می بینم
از بلندی سقوط می ترسم

کامران تفتی خوب مُردن