متن ترانه

نگو من باعث دردم ، نگو الان دور شدی
نگو من عاشقت کردم ، نگو فراموش شدی
تقصیر توئه اینا تقصیر توئه
اگه تنهایی نصیبت شده
اگه رفت و غریبه شد یه دفعه تقصیر توئه
[ورس یک]
تقصیر توئه دنیات پُره سرگیجه شده
میگه بهم اعتماد کنه دلِ من أ هر چی تردیده پُره
تقصیر توئه چند روزه از سگ بدترم
ببین اینم تاثیر توئه
بعد چند ماه خط مط زدم
اینم تقصیر توئه اگه بدترم از اولم
بازم تاثیر توئه
با صد نفر بودم و بازم توو خوابم
تصویر توئه ، تقصیر توئه که نمیخوامت
دیگه به چشامم نمیای هه
من و تو مثِ اون پنجره ها بینمون همیشه
[کروس]
یه دیواره یه دیواره یه دیواره
که پشتش هیچی نداره
تقصیر توئه اگه بینمون یه دیواره
تقصیر توئه اگه این شعرِ یه بیماره
[ورس دو]
دیدی کنارمی خودت و گُم کردی
نبودم کنارت با هر آشغالی دورتو پُر کردی
نه نپرس با کی شبت و صبح کردی
به تو ربط نداره من فقط میدم بخودم جواب هه
باشه باشه حق با تو ول کردم من دستاتو
چهارشنبه سوری مست با تو
رو فرق میزاشتی دستاتو
میخواستی أ اون خطا تو
منم میشدم خطا تو
یادته رسیدیم تخت خوابیدیم باهم
باز بیدار تا فردا صبح
جواب نمیدم اون زنگاتو
مهم نیس باشی با هر کی هرجا تو
[کروس]
نگو من باعث دردم ، نگو الان دور شدی
نگو من عاشقت کردم ، نگو فراموش شدی
تقصیر توئه اینا تقصیر توئه
اگه تنهایی نصیبت شده
اگه رفت و غریبه شد یه دفعه تقصیر توئه

جی دال یه دیواره (همراه مهتا)