اشتراک با دوستان

متن ترانه

حیف با اینکه میخواهم تو را
سهمم از عشقت چرا چیزی به جز بارون نبود

حیف از من چه میخواهی ببین
این همه تنهایی ام آسان نبود

ای ماه بی تکرار من بُغض بی انکار من
با دلِ دیوانه ام می ماندی ای کاش

ای عشق بی پایان من گرمیه دستان من
میروی اما کمی دلتنگه من باش

آه ای تمام خواهشم ساحله آرامشم
موج موهایت ببین طوفانیم کرد

آه مستیِ شبهای من ماهِ من رویای من
حسرت چشمان تو بارانی ام کرد

شراب کهنه ام دلیله مستی ام
به رویای عشقت دُچارم

چه بی بهانه در دلم نشسته ای
که با عشقه تو ماندگارم

پس از تو از دله شکسته میرود قرارم قرارم قرارم
چرا ندارمت چرا ندارمت ندارم ندارم ندارم

ای ماه بی تکرار من بُغضه بی انکار من
با دله دیوانه ام میماندی ای کاش

ای عشق بی پایان من گرمیه دستان من
میروی اما کمی دلتنگه من باش

آه ای تمام خواهشم ساحله آرامشم
موج موهایت ببین طوفانیم کرد

آه مستیِ شبهای من ماهِ من رویای من
حسرت چشمان تو بارانی ام کرد

حجت اشرف زاده ماه بی تکرار من