متن ترانه

Deeep, love is a burning fire
Stay, cause then the flames grow higher
Babe, don’t let him steal your heart
It’s easy, it’s easy
Girl, this game can’t last forever
Why can not live together
Try, don’t let him take your love from me
You’re not good, can’t you see brother Louie
I’m in love set you free
Oh, she’s only looking to me
Only love breaks her heart brother Louie
Only love’s paradise
Oh, she’s only looking to me
Brother Louie, Louie, Louie
Oh, she’s only looking to me
Oh, let it Louie
She’s undercover
Brother Louie, Louie, Louie
Oh, doing what he’s doing.
So, leave it Louie
Cause I’m a lover
Stay, cause this boy wants to gamble
Stay, love is more than he can handle, girl
Oh, come on stay by me forever, ever
Why does he go on pretending that his love is never ending
Babe, don’t let him steal your love from me

عشق عميق آتشي سوزان است
بمان تا شعله هاي آن فروزان تر گردد
عزيزم اجازه نده تا قلبت را بربايد
و اين آسان است، آسان
دختر، اين بازي نمي تواند تا ابد ادامه يابد
چرا ما نتوانيم در كنار هم زندگي كنيم
سعي كن و نگذار او عشقت را از من بگيرد
تو هم منزه نيستي، مگر برادر (روحاني) لويي را نمي بيني
فقط بهشت عشق
آه، او فقط به من مي نگرد
وتنها عشق است كه قلبش را نرم مي كند برادر لويي
فقط بهشت عشق
آه، او فقط به من مي نگرد
برادر لويي، لويي، لويي
آه، او فقط به من مي نگرد
آه بگذار اينگونه باشد لويي
او پوشيده است
برادر لويي، لويي، لويي
آه چنان كن كه او مي كند
پس رهايش كن لويي
بمان چون اين پسر قصد قمار دارد
بمان، چون عشق فراتر از سيره اوست، دختر جان
آه، بيا وتا ابد با من بمان، براي هميشه
چرا او تظاهر مي كند كه عشقش بي پايان است
عزيزم، نگذار او عشق تو را به من بربايد

در بحث شرکت کنید
دیدگاه شما

تصویر پروفایل
34
زهرا 19 اسفند 1398

منظورت چیه؟

تصویر پروفایل
34
pouriya 16 آذر 1397

حاجی من که میدونم این دوتا نخوندن من احساس میکنم اینا فقط لب میزنن یا اگه صدای خودشون از زیر دست خدا در رفتن

تصویر پروفایل
34
robin 31 اردیبهشت 1397

عالييييييييييسي و نازنین

مدرن تاکینگ Brother Louie